MEDIAČNÁ DOHODA

Čo je to mediačná dohoda

Mediačným konaním strany sporu ak je mediácia úspešná, postupne dospejú k obojstranne prijateľnej dohode o mediácii, tzv. mediačnej dohode. Už táto dohoda je záväzná a pre potreby väčšiny klientov postačujúca. Mediačnú dohodu je možné následne dať vyhotoviť  vo forme notárskej zápisnice, prípadne môže byť schválená ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom. V týchto prípadoch sa stáva exekučným titulom a jej plnenie je vynútiteľné (oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie).

Máte ďalšie otázky?

Ak máte ďalšie otázky, tak nás prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo telefónom.

JUDr. Adriana Bobeková Štepová

Som advokátka a mediátorka s 20-ročnou právnou praxou. Rada Vám pomôžem s Vašim právnym problémom odborne, čestne a s vysokým pracovným nasadením.

Pôsobíme v oblasti: